Občané Dražic

Dražice a Svatá Ludmila 1100 Let

Obraz Svaté Ludmily

Občané Dražic se sešli na výročí Svaté Ludmily

V sobotu den 16. září 2017 v 10 hodin ráno se v Dražicích po dlouhé době zase naplnil kostel sv. Martina (původním zasvěcením sv. Ludmily). Lidé přišli z Dražic, z Benátek, z Boleslavi a i z Tetína. Přišli uctít svátek sv. Ludmily a sešli se v nádherně upraveném kostele sv. Martina (původně sv. Ludmily). Historický i duchovní kontext významu dne, místa a osobnosti vysvětlil otec Marek Miškovský při vedení Římskokatolické mše. Pro občany Dražic to byl významný den, jelikož po delší době v Dražicích ožilo to, co zde má kořeny již mnoho století.


K otevření kostela nám přispělo mnoho lidí z Benátek nad Jizerou a za to bychom jim chtěli poděkovat. Přišli k nám kostel uklidit a připravit jej na mši. Pomohli s oznámením a vyvěsili v Benátkách pár letáků, přizvali známé a přišli se I zúčastnit. Přišel místostarosta města RNDr. Pavel Štifter, který pro událost měl jen chvalná slova. Značně nám pomohli s otcem Markem Miškovským znovu otevřít dveře k jednomu z mnohá pokladů naši vesnice.


Přispěli také lidé z Tetína. Ukázali a připomněli nám, že máme svatou Ludmilu vlastně v našem dvorku. Brzy bude 1100 let výročí (v roce 2021) od smrti této výjimečné ženy a je načase oživit její vzpomínku. Inspirací pro ženy z dějin naší historie a zapečetěná jako svatá díky pánům z Dražic, nyní ztělesněná v našem kostele sv. Martina. I dnešním generacím má její příběh a dědictví co poučit v postoji vůči ostatním. Všichni můžeme byt hrdi, že jsme měli v naších dějinách osobu takových zásad a kvalit. Z Tetína nám Nína Weissová z vedení projektu Svatá Ludmila 1100 let darovala kopii obrazu svaté Ludmily od Mistra Theodorika (zobrazen v horním rohu tohoto článku). Tento darovaný obraz sv. Ludmily je nyní součásti zdi Dražického kostela a vzpomínka na sobotní oživení kostela.


Nejlepší věc této události je, že mnoho z nás si to zase rádi zopakujeme. Zveme ty, kterým to poprvé nevyšlo. Těšíme se a doufáme že se příště přidáte. Další slavnost týkající se dražického kostela je na sv. Martina v sobotu 11. listopadu. Poté by bylo hezké si zazpívat vánoční koledy v prosinci. Je to otázka spojit se se sousedy a blízkými. Tímto bych za sebe a za sousedy chtěl srdečně poděkovat všem co přišli a těším se na příště.

Blog Publikován: 20 září, 2017   napsal: Marek Hencl


Napište nám váš názor !

  • Napište nám svůj názor a my ho budeme zde publikovat